Om oss


Stockholms Kinesiska Skola grundades 1977 och har över 40 års historik och erfarenhet. Skolan är den första kinesiska skolan i Norden.

Stockholms Kinesiska Skola är den enda skola i Sverige som undervisar både i mandarin och kantonesiska för olika åldersklasser och nivåer. Skolan erbjuder också kurser för barn och vuxna som inte har det kinesiska språket som sitt modersmål.

Skolan anordnar även kurser för kalligrafi, dans, måleri, programmering för barn, kinesisk schack, piano, frimärkssamling, tai-chi, yoga m.m.

Skolan har samarbetat med Stockholms kinesiska förening, världskulturmuseerna och andra verksamheter. Under de senaste 9 åren har vi årligen också anordnat kinesisk sångtävling och drakfest, där vi hade över tusen besökare 2018 som besökte drakfestivalen.

2011 fick skolan priset ”华文教育示范学校” av China Overseas Exchange Association, vilket är ett pris för sitt högkvalitativa pedagogiska insatser inom undervisning och lärande av det kinesiska språket.

Lärarkåren består utav ett 30-tal lärare med hög kompetens och akademisk bakgrund.