Kurser


Kurserna är främst avsedda för barn men vi har också nybörjarkurs för vuxna och kurs för adoptivfamiljer där ni tillsammans i familjen kan delta.
Kurserna finns beskrivna nedan. Klicka sen här för kursanmälningen.

Kinesiska för barn(mandarin eller kantonesiska)

Kursen riktar sig till barn där kinesiska är ett av vardagsspråken i familjen. Man kanske vill börja lära sig eller behärskar redan lite kinesiska. Undervisningen sker på kinesiska.

Tid: 09:30 – 12:00, söndagar
Kursavgift: 1500 SEK/15 tillfällen


Mandarin för svensktalande barn

Kursen riktar sig till svensktalande barn som vill lära sig mandarin där undervisningen sker på svenska och mandarin. Pedagogen har mandarin som sitt modersmål.

Tid: 10:00 – 12:00, söndagar
Kursavgift: 1500 SEK/15 tillfällen


Mandarin för vuxna nybörjare

Kursen är avsedd för dig som vill börja lära dig mandarin. Undervisningen sker på svenska och kinesiska där pedagogen har mandarin som sitt modersmål. Vi arbetar med muntliga och skriftliga övningar för att utveckla grammatiken och ordförrådet.

Tid: 10:00 – 12:00 söndagar
Avgift: 1 500 SEK/10 tillfällen