Mandarin för svensktalande barn / familjer 双语中文班招生啦!


Vilka barnaktiviteter gillar du på helgen? Vad tycker du om att lära sig kinesiska?

Vår kurs riktar sig till icke-kinesisktalande studenter som är intresserade av att lära sig mandarin (Putonghua). För god förståelse kommer svenska och/eller engelska att användas i undervisningsprocessen. Kursen är lämplig för barnen från icke-kinesisktalande familjer eller barnen som har en svag kinesiska språk grund.

Kursen täcker omfattande kinesiskt lyssnande, uttryck, läsning och grunderna i kinesiska tecken. Undervisningens omfattning är inte begränsad till läroböcker – konst, vetenskap, bilderböcker, tecknade serier, sånger, videor, klassiska pjäs osv. ska integreras i undervisningen för att inspirera eleverna. I våra klassrum är kinesiska språkinlärning både ett mål och en kanal för barnen att utveckla sig. Vi är engagerade i att hjälpa elever att lära sig kinesiska enligt deras egna hobbyer och koppla till deras intressen.

 

Lärare: Liu Meng

Magisterexamen från Oxford University, specialiserad på tidig barndomsutveckling. Flerårig erfarenhet av språkundervisning, bra på att stimulera barns intresse för att lära och hjälpa barn att bemästra bra inlärningsmetoder.

 

Elevernas ålder: Barn över 5 år

Klasstid: Varje söndag 10:00-12:00

Klassplats: rum A307, Engelbrektsskolan, Valhallavägen 76, 114 27 Stockholm

Studieavgift: 1500kr/person för totalt 15 lektioner

Anmälan till kursen

 

双语中文班:

想要学习中文而中文却不是母语的小朋友和家长们请看这里!双语中文班专为:来自双语或者非中文母语家庭的无中文基础,或者中文基础较弱的小朋友而开设。我们的中文老师会以瑞典语或英语来辅助中文授课,帮助听不懂中文的小朋友轻松进入中文学习的课堂。

 

教学内容包括了中文的听力,口语表达和阅读理解。除了配套的教材外,教学中还会运用到绘本,动画片,歌曲,影片,经典篇章阅读等资料扩充课堂的内容;教学的范围也不只是局限于课本艺术,科学等学生感兴趣的领域也会被老师融入到中文学习之中。在我们的双语中文课堂中,中文学习既是它的目的,也是渠道。我们致力于帮助学生结合自身的爱好与兴趣学习中文,掌握基础中文!

 

授课教师:刘梦  

牛津大学硕士,擅长儿童早期发展领域。多年语言教学经验,善于激发儿童学习兴趣,帮助孩子掌握良好学习方法。

 

学生年龄:5岁以上儿童

上课时间:每周日 上午10:00-12:00

上课地点:rum A307, Engelbrektsskolan Valhallavägen 76, 114 27 Stockholm

        费:1500kr/  15次课

 点击这里报名登记